Onze club is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente Zemst, lid van de sportraad en aangesloten bij de federatie Vlaamse Wielrijdersbond.

Onze werking verloopt zeer democratisch zonder al te veel hiërarchie en met maximale inspraak van elk lid.

WTC Verbruggelingen Weerde, clubnummer VWB 172

  • Voorzitter: Stefaan Verschoren
  • Ondervoorzitter: Wim De Veuster
  • Secretaris: Mia De Prycker
  • Schatbewaarder: Wim De Veuster

Uiteraard maken nog tal van leden zich verdienstelijk bij één of andere activiteit of onderdeel van de club. In het bijzonder denken we dan aan wegkapiteins, organisatoren van fietsweekends, dagtochten, buitenlandse avonturen en onze klassiekers, websitebouwers, …