Door de jaren heen groeide onze club vrij sterk. Aanvankelijk een groepje buren, allemaal mannen die samen eens iets sportiefs wilden doen, maar met een beperkte ambitie. Na een tijdje blijkt deze ambitie en inzet toch niet zo gelijklopend voor iedereen. Sommigen houden het graag bij 1 keer in de week en enkel als het weer meezit, anderen meerderen keren en het hele jaar door; sommigen enkel op de weg, anderen enkel in het veld en nog anderen beide. Met de tijd sloten er ook meer en meer dames aan en ook bij hen verschillende goestingen en ambities.

De belangrijkste uitdaging voor elke recreatieve fietsclub is trachten iedereen zoveel als mogelijk aan zijn trekken te laten komen. Niettemin wordt verwacht dat ieder een beetje water bij de wijn doet aangezien fietsen in een fietsclub een groepsgebeuren is en blijft. Omwille van het gestegen ledenaantal vormden we door de jaren heen verschillende fietsgroepen waarbij ieder zijn gading kan vinden: 2 groepen wegfietsers (mannen en sportieve dames), 2 groepen dames (weg en knooppunten), MTB’ers (thuisritten of deelnames aan georganiseerde tochten) en een gemengde ‘rustige groep‘ (ook ‘buiten categorie’ of BC genaamd). De ritten gaan door op verschillende tijdstippen (zie ritinfo).
Sportieve en aangename sfeerbeelden ter illustratie

De leeftijd van onze actieve fietsers varieert van jonge 20’ers tot rijpe 60’ers. Dus wat dat betreft zijn er geen limieten of beperkingen.

Voor alle leden wordt een cluboutfit voorzien om een maximale uitstraling van de club en het groepsgevoel te bevorderen (zie kledij).

Tijdens de ritten trachten we het veilig en proper te houden en verwachten we respect voor zowel de medefietsers als de andere weggebruikers en de omgeving.

Sowieso blijven we als groep de ganse rit bij mekaar en wordt er niemand achtergelaten, tenzij uitzonderlijk gewenst. Uiteindelijk wordt er recreatief gefietst, ook al gaat het er soms al wel eens pittig aan toe.

Na de rit samen iets drinken en napraten in onze stamkroeg ‘De Rut’ hoort er natuurlijk ook bij.

Zoals elke club betaamt organiseren we naast de frequente wegritten en veldtoertochten ook wel langere dag-fietsactiviteiten, fietsweekends, buitenlandse avonturen, familie-uitstap en enkele extra-sportieve evenementen.